Услуги

Chepov Design Studio

Консултация

Безплатна първа консултация, преди започването на вашия индивидуален проект.

Свържете се с мен

Жилищен дизайн

Архитектурно заснемане, изработка на идеен и работен проект за вашето жилище.

Свържете се с мен

Обществен дизайн

Архитектурно заснемане, изработка на идеен и работен проект на обществен обект.

Свържете се с мен

Надзор и изпълнение

Планиране на изпълнение на проекта, избор на изпълнители и контрол над изпълнението.

Свържете се с мен

3D визуализация

Изготвяне на 3D визуализации на индивидуален проект по задание на клиент.

Свържете се с мен

Продуктов дизайн

Проектиране и изработване на продукт, според индивидуалните нужди на клиента.

Свържете се с мен